GOSENREVYEN 2018

 

Premiere fredag 2.februar 2018 kl. 18.00

GOSENREVYEN 2018

 

Premiere fredag 2.februar 2018 kl. 18.00

Revyfilmen er klar!

Revyfilmen er klar!

DVDen for Gosenrevyen 2017 er klar! Det blir utdeling på Gosen skole ved hovedinngangen førstkommende mandag 6.november kl.18.00.

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Informasjon om revylørdag til alle artister mandag 21.08 etter det ordinære første skoledagsarrangementet på skolen.

Lørdag 26.08 kl. 11.00  Revylørdag for alle artister.

Elever

Øvingsuker

Forestillinger

%

Engasjement