85 elever hadde valgt revy dette året. Dermed kommer det en ny utfordring: For å gi alle noe å gjøre måtte revyen vare lenger. Spilletiden økte med en halv time til 80 minutter. De to foregående årene hadde scenen vært et stort problem. Vi måtte låne sceneplater fra Revheim skole og Kvernavik bydelshus. Det ble mye styr med frakt og bæring. Dette året investerte vi i egen scene. Fengselet ble kontaktet. De tok på seg å sveise beina til scenen. En tømmermann skar til kvadratmeter store plater og revydeltakerne selv sto for lakkeringen. Vår egen scene var en realitet. Det ble feiret med et åpningsnummer som gikk ut på at scenen ble bygget på et tomt gulv i løpet av ett og et halvt minutt. 50 scenekrakker og 32 sceneplater skulle plasseres. Første øving tok 1 og en halv time. Runi var dypt bekymret, men det skulle gå! Hver minste bevegelse ble drillet; om igjen og om igjen. Til slutt gikk oppsettet så effektivt at scenen var ferdig bygget 20 sekunder fortere enn musikken den skulle bygges til. Mange klassiske Gosenrevynummer så dagens lys på denne oppsetningen, blant annet både Mopeden og Tøffe Tom.

Galleri: