Historien i 4 mål og 1 dilemma handlet om Jone som er skolens mest vellykkede på alle områder; best i fotball, morsomst, spiller best gitar og er flinkest til å organisere. I revyen følger vi elevene på Jones skole i løpet av et år. Dette året skal de gjennomføre et prosjekt som skal ende opp i en framføring av et eller annet slag. Jone greier ikke å velge og engsjerer seg i så mye at alt han involverer seg i går galt. Jone ender opp som alles hakkekylling før det hele snur seg rett før sommerferien.

Gosenrevyen var i 2003 preget av mange flinke sangere. Dermed kunne vi gi oss i kast med umulige sangoppgaver som f. eks. Queens Bohemian Rhapsody. I norsk versjon het den Min Tone. I det hele tatt var revyen preget av mange store og flotte musikknummer: Klar for skolen, Om du våge å kalla meg dust, Me blir aldri kjende, Adle ler av meg, Me ska bli best, Karnevalssangen, Du har drede deg ud, Jenterappen, Du imponer´ikkje meg, Ta valg og La meg fly. Også ikke minst nummeret der kjente artister ble parodiert. Den ene artistparodien bedre enn den andre kom på rekke og rad før det hele ble avsluttet med Elvis, Morten Abel og Kaizers orkester. Flott.

I år hadde Linn Breivik for første gang ansvaret for hoveddansen. Den ble bra. Sissel og Sherri tok seg av de øvrige dansenumrene, blant annet «I Orienten»; et imponerende turnnummer.

I 2003 var det nok en gang rekordstort antall elever på scenen. Denne gangen var det 214 elever med på scenen.