Gosenrevyen 2021 ble til film, pga. Covid-situasjonen.

Den ble streamet på Twitch.tv:

Fredag 11.06.21 kl. 18.00 – PREMIERE

Onsdag 16.06.21 kl. 18.00

Torsdag 17.06.21 kl. 20.00