Etter 6 fantastiske forestillinger takker Gosenrevyen 2022 for seg!