GOSENREVYEN 2020

 

Premiere fredag 31.januar 2020 kl. 18.00

GOSENREVYEN 2020

 

Premiere fredag 31.januar 2020 kl. 18.00

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Informasjon om revylørdag til alle artister mandag 21.08 etter det ordinære første skoledagsarrangementet på skolen.

Lørdag 26.08 kl. 11.00  Revylørdag for alle artister.

Elever

Øvingsuker

Forestillinger

%

Engasjement

Hovedsponsorer: