GOSENREVYEN 2021

 

Premiere fredag 29.januar 2021 kl. 18.00

GOSENREVYEN 2021

 

Premiere fredag 29.januar 2021 kl. 18.00

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Informasjon om revylørdag til alle artister mandag 21.08 etter det ordinære første skoledagsarrangementet på skolen.

Lørdag 26.08 kl. 11.00  Revylørdag for alle artister.

Elever

Øvingsuker

Forestillinger

%

Engasjement

Hovedsponsorer: