GOSENREVYEN 2021

 

PREMIERESTREAM – Fredag 11. juni 2021 kl. 18.00

 www.twitch.tv/gosenrevyen

GOSENREVYEN 2021

 

PREMIERESTREAM – Fredag 11. juni 2021 kl. 18.00

www.twitch.tv/gosenrevyen

Elever

Øvingsuker

Forestillinger

%

Engasjement

Hovedsponsorer: